2022-12-06

Vilka skador kan man få ersättning för?

Som olycksdrabbad är det svårt att veta vad som gäller när det kommer till vilka skador man kan få ersättning för, och hur stor summa pengar som faktiskt är rimlig att få. Det är väldigt svårt att säga exakt vilka typer av skador som kommer ge dig rätt till ersättning eller inte. Mycket beror såklart på den unika situationen, och huruvida du kan härleda skadan till en direkt olycka.

I vissa fall kan det vara uppenbart att du har rätt till ersättning (t.ex. om du har brutit ett ben i en olycka), medan det i andra fall kanske inte är lika uppenbart (t.ex. om du har drabbats av ångest eller depression till följd av en olycka). Med det sagt finns det vissa kriterier som måste vara uppfyllda för att du ska vara berättigad till ersättning.

Du måste ha besökt ett sjukhus eller vårdcentral i samband med skadan

Det första kriteriet är att du måste ha besökt ett sjukhus eller en vårdcentral i samband med skadan. Detta för att säkerställa att skada fått den vård den behövde vid den tidpunkten och att den är dokumenterad.

Skulle det vara så att du inte besökte ett sjukhus eller en vårdcentral kan det fortfarande vara möjligt att få ersättning om du kan tillhandahålla andra former av dokumentation, till exempel videobevis. Men det är trots detta alltid smartast att besöka ett sjukhus eller vårdcentral om du skadat dig för att vara på den säkra sidan.

Att anmälan görs i tid

Du måste även se till att du anmäler olyckan till ditt försäkringsbolag inom en tidsram på 10 år. Det är bäst att anmäla din skada så snabbt som möjligt, så att dels ditt försäkringsbolag får in dokumentationen i sitt system, men framförallt så att du inte glömmer bort att göra anmälan.

Det finns vissa undantag från denna 10 års regel, t.ex. för arbetsrelaterade skador och patientskador. Dessa kan rapporteras mycket längre tillbaka i tiden.

Skadan måste vara orsakad på ett specifikt sätt

Det tredje och sista kriteriet för att du ska ha rätt till ersättning för din skada, är att den måste orsakats på ett specifikt sätt.

Detta innebär vanligen att skadan har orsakats av en plötslig, oförutsedd och yttre händelse. Ett exempel på detta skulle kunna vara om du blivit påkörd av en bil när du gick över gatan, eller om du fått en smäll som skadat ditt knä på en fotbollsmatch.

Få hjälp att då ut den ersättning du har rätt till

Det finns många svenskar som upplever att de inte blivit rättvist behandlade av sitt försäkringsbolag när det kommer till deras skada och ersättningen de fått. Detta beror ofta på att de inte känner till sina rättigheter eller att de inte vet hur de ska gå tillväga för att få den ersättning de har rätt till.

Om du har blivit skadad och vill få hjälp med att få den ersättning som du har rätt till rekommenderar vi att du tar hjälp av Insurello. Du har sannolikt sett reklam om detta företag på tv eller nätet, och det är den största aktören på marknaden när det gäller att hjälpa människor att få ersättning för sina skador. Insurello har ett team av erfarna handläggare som vet exakt vad du har rätt till och som ser till att du får högsta möjliga ersättning för din skada. De har hjälpt tusentals svenskar att få den ersättning de förtjänar, och de kan hjälpa dig också.