2022-11-13

Varför kan fonder vara bra att spara i?

När det gäller sparande för framtiden finns det många olika alternativ. Du kan spara på ett helt vanligt bankkonto, investera i aktier eller fonder, köpa statsobligationer eller köpa fastigheter. Var och en av dessa har sina egna fördelar och nackdelar.

Att spara i fonder är väldigt vanligt här i Sverige. Faktum är att svenskars förkärlek för just fonder är bland de största i världen, och omkring åtta av tio svenskar har ett aktivt sparande i fonder. En naturligt fråga som dyker upp efter man tagit del av denna information är såklart, varför så många sparar i fonder.

Det finns flera goda skäl till detta, och här nedanför kommer vi gå igenom de viktigaste anledningarna.

Innan vi sätter igång vill vi dock passa på att poängtera att detta inte bör ses som investeringsrådgivning. Gör alltid din egna analys och bedömning innan du fattar några investeringsbeslut. Historisk avkastning garanterar heller inte framtid avkastning.

Det är enkelt och smidigt

En av de viktigaste anledningarna till att fonder är så populära är att de erbjuder ett enkelt och bekvämt sätt att spara. Allt du behöver göra är att välja den eller de fonder du vill investera i och sedan sätta in så mycket pengar som du vill investera.

Allt sker som sagt automatiskt och du behöver inte göra något annat än att luta dig tillbaka och se dina pengar växa. Detta till skillnad från till exempel köp och försäljning av aktier, där du i väldigt mycket större utsträckning bör följa marknadens utveckling och se till att du köper och säljer vid rätt tidpunkt.

Om du vill göra ditt sparande ännu mer enkelt kan du till och med ställa in en automatiska insättningar från ditt bankkonto så fort lönen trillar in på ditt konto.

Ett bra sätt att sprida sina risker

Det är även värt att att nämna att fonder är ett bra investeringsalternativ för dig som vill sprida riskerna. Detta beror på att när du äger en fond, äger du indirekt flera olika aktier eller andra värdepapper.

Om du till exempel investerar i en svensk aktiefond kommer dina pengar att spridas över flera olika svenska företag. Detta minskar risken för att hela din investering ska sjunka i värde, eftersom det inte är så himla sannolikt att alla företag som ingår i fonden kommer att gå dåligt samtidigt.

Bra avkastning

Fonder ger i regel även en väldigt bra avkastning på lång sikt. Detta beror på att fondförvaltarna som ansvarar för fonderna har stor expertis när det gäller att välja vilka företag de ska investera i och de arbetar aktivt för att få bästa möjliga avkastning på din investering.

Naturligtvis kommer det alltid att finnas år då fonden går negativt, och där du på kort sikt kommer förlora pengar. Men på lång sikt ger de flesta fonder en mycket god avkastning.