2024-02-19

Vad kostar det att lägga om taket?

De flesta känner till att det kan innebära en stor investering att renovera eller byta ut sitt tak, men vilka är faktorerna som främst påverkar kostnaden för detta projekt?

I den här artikeln kommer vi att fokusera på att ge en detaljerad inblick i de olika kostnaderna som är förknippade med att lägga om taket när man anlitar en duktig takläggare. Vi kommer att ta upp allt från materialkostnader till arbetskostnader, och även diskutera hur olika val kan påverka det totala priset.

Priset för att lägga om taket

Kostnaden för att lägga om taket varierar beroende på flera faktorer, men generellt kan du räkna med en kostnad mellan 1 000 – 1 800 kr per kvadratmeter. Denna kostnad inkluderar både material och arbetskostnad.

Priset för takomläggning kan såklart dock variera beroende på val av material, takets storlek och den tid det tar att utföra arbetet. Dessa faktorer kommer vi att diskutera mer detaljerat längre ner i denna text.

Materialet påverkar priset

I samband med takomläggning spelar valet av material en betydande roll för den totala kostnaden. Olika material har olika priser, och därför är det viktigt att ha en uppfattning om vad varje materialtyp kan kosta. Nedan följer en översikt över några av de vanligaste materialen och deras ungefärliga kostnader.

Lertegeltak

Lertegel är ett mycket populärt takmaterial på grund av dess utseende och hållbarhet. Kostnaden för lertegeltak ligger runt 120 kronor per kvadratmeter.

Betongpannor

Betongpannor är ett annat vanligt val för takläggning. De är kända för sin hållbarhet och låga underhållskrav. Kostnaden för betongpannor ligger omkring 80 kronor per kvadratmeter.

Plåttak

Plåttak är ett annat prisvärt alternativ. De är lätta att installera och kräver minimalt underhåll. Kostnaden för plåttak ligger omkring 100 kronor per kvadratmeter.

Takpapp

Takpapp är det billigaste alternativet bland de listade materialen. Kostnaden för takpapp ligger omkring 60 kronor per kvadratmeter.

Storleken på taket är en avgörande faktor

Naturligtvis spelar takets storlek en avgörande roll för kostnaden för att lägga om det. Ju större tak, desto mer material och arbetstimmar behövs, vilket ökar de totala kostnaderna.

Det är viktigt att komma ihåg att varje tak är unikt, och därför kan kostnaderna variera mycket. En takläggares arbete innefattar inte bara själva takläggningen, utan även förberedande arbete som till exempel att riva det gamla taket och att förbereda ytan för det nya. Dessa arbetsmoment tar också tid och påverkar därmed kostnaden.

Ta in offerter från flera olika företag

För att få en uppfattning om hur mycket det kan komma att kosta att lägga om taket på just din bostad kan det vara en god idé att ta in offerter från olika takläggare. Dessa offerter bör inkludera alla kostnader, inklusive material, arbete och eventuella extra kostnader.

Detta kommer ge dig möjligheten att jämföra priser, samt chansen att ställa specifika frågor och få en djupare förståelse för vad som ingår i alla olika takläggares service. Du kan exempelvis få en offert från en takläggare Bromma (och andra områden) via länken.