2023-03-03

Vad är CSN och vem kan få det?

CSN (Centrala studiestödsnämnden) är den instans som beslutar och bestämmer kring vilka studerande svenskar som har rätt till studielån och studiehjälp. Svenskar medborgare som har blivit antagna till studier i Sverige eller utomlands har rätt att ansöka om CSN.

Om du är under 20 år kan du få studiestöd från och med du fyller 16 år. Så om du studerar på grundskole- eller gymnasienivå kan du inte få något studielån, utan endast ett studiebidrag. Detta bidrag ligger på 1250 kr i månaden. Studiebidraget för de under 20 år betalas ut under tio månader, från september till juni.

Men vilka fler har rätt till studielån och studiebidrag från CSN? Om du är 20 år eller äldre kan du få studielån och studiebidrag. Dessa studiemedel är till för dig som ska studera på högskola, universitet, komvux eller yrkeshögskola.

CSN är i allmänhet att ganska komplicerat. Organet har olika regler och krav beroende på din ålder, var du vill studera, vilken typ av kurs du ska läsa, samt om du har svenskt medborgarskap eller inte. Du hittar all information du behöver på CSN:s webbplats, men vi tänkte hur som helst här idag även vi går igenom några av de vanligaste frågorna om CSN.

Krav och villkor för att få studiemedel

För dig som är under 20 år och studerar heltid på gymnasium är kraven för att få studiemedel inte särskilt höga. Du måste helt enkelt vara registrerad som studerande på ett gymnasium och vara över 16 år gammal. Detta studiemedel behöver du inte ansöka om på egen hand, utan detta kickar igång automatiskt och börjar gälla efter du fyllt år. Notera dock att detta inte gäller om du studerar på gymnasium utomlands. I detta fall måste du ansöka på egen hand.

Utöver det vanliga studiebidraget kan du under 20 år även ansöka om andra studiebidrag, till exempel bidrag för lärlingsersättning och inackorderings-bidrag.

Vad gäller för studerande över 20 år?

När det kommer till studiemedel för studerande över 20 år är det lite mer strikta krav och villkor för att få studiemedel i from av studielån och studiebidrag beviljat. I detta fall får du inte bidrag automatiskt, utan måste själv ansöka om det.

För att vara berättigad studiemedel måste du som sagt uppfylla en hel del krav och villkor. Du behöver även kolla upp att den kurs eller utbildning som du ska studera överhuvudtaget har rätt till studiemedel från CSN.

Neden följer de krav som gäller för att då studiemedel för personer över 20 år:

  • Utbildningen som du ska studera måste ha rätt till studiemedel
  • Du som studerar måste vara registrerad som student
  • För att du studiemedel måste du studera minst 50 procent i minimum 3 veckor
  • Du måste ha klarat av tidigare studier om du tidigare studerat på högskole, universitet eller komvux
  • Endast personer under 61 år kan ansöka
  • Du får inte ha obetalda studielån eller återkrav

Fler villkor om du ska studera utomlands

Det ska även tilläggas att det finns ytterligare krav om du ska studera utomlands. Vi hänvisar återigen till CSN:s webbplats om du vill läsa mer om just var som krävs för att du ska få studiemedel i detta fall.

Kan man få studiemedel från CSN utan svenskt medborgarskap?

Vanligtvis är det endast studerande med svenskt medborgarskap som har rätt till studielån och studiebidrag från CSN. Det finns dock några få undantag från denna regel. Personer utan uppehållstillstånd som flykting kan till exempel också vara berättigade till studiestöd från CSN.

Det finns utöver detta även vissa andra scenarion när utländska personer i Sverige även kan ha rätt till studiemedel från CSN.