2022-11-01

Vad är bäst av fonder och aktier?

Både fonder och aktier är två sparformer som har visat sig ge god avkastning på lång sikt. En del människor kanske tror att den ena sparformen utesluter den andra, men så är inte fallet. Faktum är att många människor sparar i båda aktier och fonder för att få bästa möjliga avkastning och riksprofil på sin portfölj.

Att ge ett svar på frågan, gällande vad som är bäst av fonderna eller aktierna är inte helt lätt att svara på. Det beror på varje persons individuella omständigheter, preferenser och mål. Båda har dock potential att ge god avkastning på lång sikt, så det är värt att överväga båda alternativen när man fattar investeringsbeslut.

Det är även bra att känna till när det passar bra att investera i aktier, och när det kanske är bättre investera i fonder. Notera att denna artikel inte bör ses som köprekommendation. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar i aktier och fonder.

När är det bra att spara i aktier?

Det är en bra idé att spara i aktier när du är ute efter en hög avkastning på din investering. Aktier i synnerhet stora bolag ses också som väldigt likvida, vilket innebär att de kan säljas relativt enkelt om du skulle vilja göra det.

Det finns dock alltid en risk för att aktiekursen kan falla, och om du behöver sälja i all hast kanske du inte får tillbaka det belopp du ursprungligen betalade för aktien i fråga. När man investerar i aktier slipper man även att betala för förvaltningsavgifterna som är förknippade med sparande i fonder.

Med det sagt kan man säga att aktiesparande passar de personer som är villiga att ta lite större risk i utbyte mot en eventuellt högre avkastning. Sparande i fonder kräver dock oftast ett större intresse från dig som en investerare, samt att du är mer påläst på det du investerar i.

När är det bra att spara i fonder?

Sparande i fonder ses ofta som en mer ”hands-off” investeringsstrategi, vilket kan passa dem som inte har tid eller lust att övervaka sin aktieportfölj regelbundet. Fonder kan vara ett bra alternativ för dem som vill sprida sina pengar över ett antal olika investeringar. Det ger investeraren tillgång till ett brett utbud av tillgångar och de kan vara mycket praktiska sätt att spara på.

Fonder har dock avgifter kopplade till sig som inte aktier har t.ex. förvaltningsavgiften. Fonder kan precis som aktier både sjunka och stiga i värde, men du kommer sällan se lika volatila förändringar i värde på fonder, som du kan göra med enskilda aktier.

Vad ska man välja?

Det bästa sättet att besvara frågan om du ska spara i aktier eller fonder är att se till dina investeringsmål och din inställning till risk.

Vill du ha en hög avkastning, även om det innebär att du tar större risker? Eller är du nöjd med att ta lite mindre avkastning i utbyte mot en stadigare investeringsresa? Det viktigaste är att inte rusa in i något beslut. Överväg alla dina alternativ och se till att du är bekväm med de risker som är involverade innan du gör någon investering.