2023-10-27

4 vanliga missuppfattningar om bokföring och bokföringsprogram

Bokföring och bokföringsprogram är viktigt för alla företag, oavsett storlek eller bransch. Men trots deras betydelse är det vanligt att det finns missförstånd och missuppfattningar kring dessa ämnen.

I denna artikel kommer vi att ta upp och klargöra fyra vanliga missuppfattningar om bokföring och bokföringsprogram. Vår förhoppning är att genom att sprida kunskap och förståelse om dessa ämnen, kan vi hjälpa företagare att effektivt navigera i ekonomins värld och därmed bidra till deras företags framgång.

1. Det är okej att bokföra i Excel

Många företagare missuppfattar ofta och tror att det är helt okej att bokföra i Excel. Detta är dock inte sant. Enligt Bokföringslagen är det inte tillåtet att bokföra i Excel eftersom det i detta program går att ändra siffror i efterhand. Bokföringslagen kräver att all bokföring ska vara ordnad och överskådlig, och att det ska gå att följa ett företags ekonomiska transaktioner på ett tillförlitligt och systematiskt sätt.

Det faktum att Excel tillåter ändringar av data i efterhand gör det olämpligt som ett bokföringsverktyg. Detta är en kritisk aspekt av bokföring som många företagare kanske inte är medvetna om. Det är viktigt att förstå att även om Excel kan vara ett användbart verktyg för vissa aspekter av företagsledning, är det alltså inte lämpligt för bokföring enligt lag.

Ett professionellt bokföringsprogram kan hjälpa företag att hålla reda på sin ekonomi på ett korrekt och lagligt sätt, istället för att använda Excel. Dessa program är utformade för att följa Bokföringslagens krav.

2. Aktiebolag måste ha en revisor

Det råder en vanlig missuppfattning att alla aktiebolag obligatoriskt måste ha en revisor. Grundregeln är faktiskt att ett aktiebolag ska ha en revisor, men det finns undantag för detta krav. De flesta nybildade aktiebolag och de som är under en viss storlek kan välja att inte ha en revisor.

Aktiebolag kan välja att ta bort kravet på revisor om de inte når upp till två av följande värden för båda de två senaste räkenskapsåren:

1. Fler än 3 anställda (i medeltal)

2. Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning

3. Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Detta innebär att många mindre aktiebolag kan undvika kostnaden och tiden det tar att ha en revisor. Detta är dock ett val som man inte bör ta helt lättvindigt. En revisor kan tillföra värde genom att granska företagets ekonomiska rapporter och säkerställa att allt är korrekt och i enlighet med lagar och regler. För även om ett företag väljer att inte ha en revisor, måste de fortfarande följa bokföringslagarna och hålla ordning på sin ekonomi.

Och för att kunna hålla bra koll och följa alla lagar och regler som finns så underlättar det mycket om man har införskaffat ett kvalitativt bokföringsprogram till aktiebolag som kan hjälpa till med just detta.

3. Det kostar mycket pengar att skaffa ett bokföringsprogram

En frekvent missuppfattning är att det skulle vara kostsamt att investera i ett bokföringsprogram. Detta är dock inte fallet. Majoriteten av bokföringsprogrammen på marknaden är faktiskt relativt billiga, med priser som ligger mellan 100 och 300 kr i månaden. Dessa program erbjuder en rad funktioner som kan underlätta bokföringsprocessen och spara tid.

Det finns dessutom bokföringsprogram som är helt kostnadsfria. Dessa kan vara ett bra alternativ för mindre företag eller enskilda firmor som inte har en stor budget för bokföring. Kostnadsfria program kan dock vara mer begränsade i sina funktioner och kanske inte erbjuder samma nivå av support som betalda alternativ.

Det är viktigt att komma ihåg att kostnaden för ett bokföringsprogram bör ses som en investering snarare än en utgift. Ett effektivt bokföringsprogram kan hjälpa till att hålla reda på företagets ekonomi, vilket i sin tur kan bidra till att förbättra lönsamheten och underlätta beslutsprocessen.

4. Bokföringsprogram är krångliga att lära sig

En vanlig missuppfattning bland företagare är att bokföringsprogram är utmanande och krångliga att behärska. Detta kan vara sant i vissa fall, men det är viktigt att förstå att det finns en mängd olika bokföringsprogram på marknaden. Dessa program varierar i komplexitet och användarvänlighet, vilket innebär att det finns alternativ för alla, oavsett tidigare erfarenhet eller kunskapsnivå.

Visst, det krävs en viss inlärningskurva för att kunna sköta bokföringen på ett korrekt sätt, men det finns många bokföringsprogram som är utformade för att vara enkla och intuitiva att använda. Dessa program har ofta tydliga instruktioner och steg-för-steg guider, vilket gör det lättare för användarna att komma igång och lära sig programmen.

Dessutom erbjuder många bokföringsprogram support och utbildning, vilket kan vara till stor hjälp för de som är nya inom bokföring eller för de som byter till ett nytt program. Denna typ av stöd kan inkludera allt från tutorials och FAQ-sektioner, till personlig support via telefon eller e-post.