Vad är arvsfonden?

AvArvid

Vad är arvsfonden?

Om man har en idé som man önskar förverkliga för barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning, som tex. en ny skateboardhall för barn och ungdomar eller en simtävling för de med funktionsnedsättning, kan man söka bidrag till detta från Allmänna Arvsfonden.

Var femte ansökan som kommer in till arvsfonden får pengar till sitt projekt, om den svarar upp mot fondens kriterier. Varje år är det ungefär 400 projekt som får stöd från fonden, det vill säga 400 tankar, drömmar och idéer som förverkligas. Det är inga småsummor som delas ut heller. Under tex 2017 delade fonden ut hela 567 miljoner kronor till projekt över hela Sverige. Sedan fonden startade för ungefär femtio år sedan, har hela 9000 projekt fått bidrag från fonden. För att slänga ut en annan imponerande siffra, så har arvsfonden sedan 2005 deltar ut otroliga 5,46 miljarder kronor, till hela 2100 utvecklingsprojekt.

Arvsfondens företrädare- Kammarkollegiet

Kammarkollegiet är en myndighet som jobbar på många olika uppdrag från regeringen, som kan röra sig om allting från juridiska saker till uppdrag inom försäkringar. Kammarkollegiet är det företag som får äran att företräda arvsfonden. Detta innebär att Kammarkollegiet är ansvarig för att förvalta pengar som kommer in till arvsfonden genom dödsbon. Det är även på Kammarkollegiets bord att administera fonden, och när ett projekt blir beviljat är det Kammarkollegiet som ser till att pengarna betalas ut till projektet. Kammarkollegiet har alltså en stor del av arvsfonden att göra, och delar en del av ansvaret.

Arvsfondsdelegationen

Kammarkollegiet

Det är dock inte Kammarkollegiet som bestämmer vilka projekt som kan bli godkända för ekonomisk finansiering, utan det är arvsfondsdelegationen som bestämmer detta. Det ligger även på arvsfondsdelegationens bord att följa upp projekten i efterhand och se till att kunskapen från arvsfonden som organisation sprids, och att deras syfte och mål med pengarna framkommer tydligt. Kammarkollegiets personal hjälper även arvsfondsdelegationen att ta emot projektansökningarna. Det råder en öppen och aktiv kommunikation mellan de två organisationerna.

Arvsfondens historia

Arvsfonden har sina rötter redan i 1928, och det uppkom genom en lagändring i Sverige. Om en person utan närmare anhöriga gick bort, och utan att skrivit ett testamente innan, fick pengarna inte längre ärvas av kusiner och icke-nära släktingar, utan de gick till den nybildade Allmänna arvsfonden. Tanken var att pengarna då skulle då till att känna ändamål som samhället drog nytta av.

Pengarna gick således till saker som barnomsorgen och studiestöd. Arvsfonden fick riksdagens stöd, och det Arvsfonden gjorde var att dela ut pengarna till barnhem och barnstugor. Detta bidrag fortsatte ända tills 1975, då allmän förskola infördes i Sverige. Vid 1969 började Arvsfonden även att stötta personer med funktionsnedsättning, utöver sitt stöd till barn och ungdomar. De var först med att erbjuda färdtjänst och personlig assistans till folk med funktionsnedsättning, och när ungdomsarbetslösheten ökade stöttade Arvsfonden dessa med att utveckla aktiviteter för de utan arbete. Idag fortsätter Arvsfonden med sitt arbete Sverige över, alltid med sina värdegrund i åtanke: Lika rättigheter och möjligheter, Delaktighet och inflytande, och Inkludering. Alla ska ha lika förutsättningar oavsett vem man är, alla ska få känna sig välkomna, och alla ska kunna påverka projekten och verksamheten.

Om författaren

Arvid administrator