Stipendier i Sverige för utlänningar

AvArvid

Stipendier i Sverige för utlänningar

När jag efter att ha jobbat i fem år kände att jag ville utöka mina kunskaper inom ett speciellt område så beslutade jag mig för att fortsätta mina studier under ett års tid.

Jag ville helt enkelt förbättra mina chanser till befordran utomlands. Det företag jag jobbade åt hade ett kontor i Schweiz som jag gärna ville hamna på. Men då krävdes lite mer påbyggnadsutbildning.

Studentliv

Själva utbildningen på Umeå universitet var helt okej, den var intressant och det gick bra för mig eftersom jag hade så stor arbetslivserfarenhet i ämnet.

Kvällarna däremot var tråkiga, jag kände ingen i Umeå och de flesta i klassen var mycket yngre än mig och levde ett livligare liv. Eftersom jag också är nykterist så blev det så att jag ofta hamnade utanför liksom. Men det gjorde mig inte så mycket.

Jag bestämde mig för att ägna den fria tiden till att utforska Umeå både gående och med min cykel. Mitt favoritställe blev runt Nydalasjön och jag hann avverka många mil runt där, både till fots och cyklandes. När jag inte var ute för att utforska omgivningarna så kollade jag dokumentärer på Popcornflix eller spelade lite på sajter som Pokerstarscasino beroende på vilket humör jag var på.

Men efter några månader började jag bli rastlös på riktigt, då fick jag i uppdrag av en utländsk studiesajt att göra en slags sammanställning över utländska stipendier för studier i Sverige. Det var jätteintressant eftersom jag dessutom studerade på stipendium själv också.

Nedan är lite av den info jag hittade och presenterade. Kanske kan den vara till hjälp för någon.

Stipendium för studier i Sverige

Fram till 2010 har Sverige varit ett av få länder i Europa där du kan studera gratis. Den svenska regeringen har sedan antagit en lag som tar ut undervisnings- och ansökningsavgifter för studenter från länder utanför EU/EES som ska kompletteras med svenska stipendieprogram. Ett stort antal svenska universitet erbjuder fortfarande stipendier i form av undantag från undervisning för internationella studenter.

Blekinge tekniska institut har ett stipendieprogram för blivande studenter som finns tillgängligt för medborgare från länder utanför EU/EES som är skyldiga att betala undervisningsavgifter för svensk universitetsutbildning. Detta stipendieprogram erbjuder stipendier som täcker undervisningsavgifter delvis. De tillgängliga nivåerna för lägre kursnivåer är 50 procent och 75 procent.

Högskolan i Borås erbjuder undantag för studieavgift till högkvalificerade studenter som är skyldiga att betala undervisningsavgifter och som ansöker om kvalificerade magisterprogram vid universitetet. Stipendierna är avsedda att täcka undervisningsavgiften med ungefär hälften, de är inte utformade för att täcka levnadskostnader.

Chalmers IPOET-stipendier är öppna för medborgare från länder utanför EU/EES som är skyldiga att betala undervisningsavgifter och som ansöker om masterprogram som erbjuds vid Chalmers Universitet. Stipendierna är en 75-procentig reduktion av studieavgifterna.

Halmstads universitetsstipendier

Olika nivåer

Varje år erbjuder högskolan i Halmstad ett antal stipendier till kvalificerade studenter utanför EU/EES och Schweiz som är skyldiga att betala undervisningsavgifter. Dessa stipendier är inriktade på magisterprogram inom alla studier som erbjuds vid universitetet. Halmstads universitetsstipendium täcker 25 procent eller 50 procent av studieavgiften och kommer att dras av från studieavgiften.

Karlstads universitets globala stipendieprogram syftar till att locka högsta akademiska studenter från länder utanför EU/EES (och Schweiz) som är skyldiga att betala undervisningsavgifter för studier. Stipendierna täcker 25-, 50- eller 100 procent av studieavgifterna.

Karolinska Institutet erbjuder en handfull undervisningsavgifter för utmärkta studenter som har antagits till ett av deras globala masterprogram från och med varje hösttermin. Stipendiet täcker endast studieavgiften, inte levnadskostnaderna och endast för studier på magisternivå.

Kristianstads universitetsstipendier tilldelas medborgare i ett land utanför EU/EES som är skyldiga att betala undervisningsavgift för studier vid Kristianstads universitet. Om du beviljas ett stipendium kommer det att inkludera en hel eller delvis nedsättning av studieavgiften.

Linnéuniversitetets stipendier är för studenter som kommer från ett land utanför EU/EES och Schweiz och som har ansökt om ett studieprogram vid Linnéuniversitetet. Stipendierna täcker vanligtvis 75 procent av studieavgiften men några stipendier från Linnéakademin för naturvetenskap och företag täcker 100 procent av studieavgiften.

Blekinge tekniska institut

Studera i mittsverige

Linköpings internationella stipendier syftar till att stödja internationella studenter med betydande akademisk potential från länder utanför EU/EES (och Schweiz) som är skyldiga att betala undervisningsavgifter för studier. Med LiU International Scholarships reduceras undervisningsavgifterna med 25, 50, 75 eller 100 procent.

Lunds universitets globala stipendieprogram riktar sig till högsta akademiska studenter som är medborgare i länder utanför EU EES (och Schweiz) och är skyldiga att betala en studieavgift. Stipendierna är tillgängliga för kandidatexamen eller magisternivåstudier. Stipendier kan täcka 25-, 50-, 75- eller 100 procent av studieavgiften.

Varje år erbjuder Mälardalens universitet ett begränsat antal stipendier till studenter som kommer från länder utanför EU/EES/Schweiz som är skyldiga att betala studieavgift och som ansöker om ett masterprogram vid universitetet som sitt första val. Stipendiet täcker hela studieavgiften för programmet så länge du följer den normala studieplanen. Stipendiet täcker inte levnadskostnader.

Mittuniversitetet i Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik kan man få ett stipendium på 70 000 SEK eller 250 000 SEK beroende på utbildning.

Kanske är ni nyfikna hur det gick för mig? Studierna gick superbra och jag fick befordran till kontoret i Schweiz!

Om författaren

Arvid administrator