Problem för folk med funktionsnedsättning i vardagslivet

AvArvid

Problem för folk med funktionsnedsättning i vardagslivet

Har man någon form av funktionsnedsättning så kan man behöva extra stöd för att klara av vardagen men vilka problem är det egentligen som en person med ett funktionshinder stöter på i sin vardag, ibland dagligen?

Först och främst så finns det många olika former av funktionsnedsättning vilket innebär att det finns olika saker som kan orsaka problem i ens vardag och olika saker man som funktionshindrad behöver stöd med för att klara av vardagen på bästa sätt. Att vara funktionsnersatt innebär att man har mindre förmåga att fungera fysiskt eller psykiskt. Det innebär att man kan behöva stöd för att klara av sin vardags så att den kan bli så pass normal som möjligt. Vad man behöver hjälp med kan variera beroende på vilket funktionshinder det är man har samt vilken grad det är man behöver hjälp i. Det kan innebära att två personer har samma form av funktionshinder men den ena personen kan bli beviljad mer hjälp i sin vardag än den andra eftersom en av dem klarar av sin vardag utan stöd bättre. Det kommer vara kommunen som avgör hur mycket hjälp det är möjligt att få, inte funktionshindret eller diagnosen i sig. Problem som kan uppstå för de som är funktionshindrade i vardagen är att kunna ta sig till arbete, skola, träffa vänner, familj och att kunna ta sig till andra fritidsaktiviteter. Har man ett funktionshinder där man har svårt att ta sig fram på egen hand för att man inte har någon styrka i benen så kan man behöva stöd för att göra alla nödvändiga aktiviteter i vardagen. Har man däremot en psykisk funktionsnedsättning så som en diagnos så kan det beror på andra saker varför man har svårt att göra allt som är nödvändigt för att man ska kunna må så bra som möjligt.

Det finns stöd att få

brist på utbildning

Ett problem med många som är funktionsnersatta är att de ofta har mindre vänner och det är också vanligt att deras skolgång var kämpig. Detta gör att det sociala samspelet som är nödvändigt att ha blir mer begränsat och många kan ha svårt att få arbete på grund av brist på utbildning men det finns stöd att få för den som är funktionsnersatt så att man på bästa sätt ska kunna må bättre i sin vardag. Såklart är det inte fallet med alla som har ett funktionshinder utan vad det är man har svårigheter med i sin vardag kan skilja sig väldigt mycket från person till person. Det är vanligt att en person med autism har svårigheter med sin sinnesstämning vilket kan bli ett problem i vardagslivet, en person med ADHD kan ofta ha svårt med sin koncentration medans en person som är rörelsehindrad mer har problem med att ta sig fram i jämförelse med en person som inte är rörelsehindrad. Problemet i vardagen för de som är funktionsnersatta kan alltså skilja sig väldigt mycket från person till person, beroende på vilket form av funktionshinder det är man lever med.

Om författaren

Arvid administrator