Människor med funktionshinder i samhället

AvArvid

Människor med funktionshinder i samhället

Det finns många människor i samhället som lever med olika former av funktionshinder. På många sätt fungerar man likt vilken annan person som helst när man har ett funktionshinder men det kan finnas vissa delar som man behöver extra hjälp med.

Många med funktionsnedsättningar blir diskriminerade i samhället och personernas förmåga ignoreras och underskattas. Det beror sällan på själva funktionsnedsättningen i sig utan mer på grund av att folk har fördomar men läser man på och bildar förståelse för folks funktionsnedsättningar så kan samhället bli bättre då det blir en plats för alla, där man kan börja förstå varandra istället för att ha åsikter om saker och ting man egentligen inte har någon fakta på. Det som krävs för en person med ett funktionshinder är oftast bara lite extra stöd i vardagen. Vad det är man behöver hjälp med beror helt enkelt på vilken form av funktionsnedsättning det är man lever med men det kan också skilja på hur mycket hjälp man behöver även fast man har samma form av funktionsnedsättning eller samma typ av diagnos. En funktionsnedsättning kan vara allt från en fysisk funktionsnedsättning vilket då kan innebära att man inte kan gå eller har väldigt lite styrka i armarna men det kan också handla om en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning så som autism eller ADHD vilket mer är en psykisk funktionsnedsättning. Det är inte ovanligt att man som funktionsnersatt har mer än bara ett funktionshinder. Som funktionsnersatt är det möjligt att få hjälp från samhället men det är inte funktionsnedsättningen eller diagnosen i sig som avgör om man det är möjligt att få stöd utan snarare hur mycket hjälp det är man behöver för att på så sätt kunna leva ett så pass smidigt liv som möjligt.

Stöd från samhället

personer med funktionshinder stöd

Har man någon form av funktionsnedsättning så är det mjöligt att få stöd från samhället. Vilket stöd man har rätt till som funktionstestat baseras på hur mycket hjälp man behöver för att underlätta vardagen och vilken kommun man bor i då det kan skilja från kommun till kommun. Bland annat kan man beviljas ekonomiskt stöd för sin funktionsnedsättning om man exempelvis inte kan arbeta eller kan arbeta väldigt lite på grund av sin funktionsnedsättning. Det är också möjligt att få bland annat assistansstöd, hjälp i hemmet, rehabilitering eller psykolog. Vilken form av stöd beror helt enkelt på hur mycket hjälp det är man behöver för att leva så pass behändigt som möjligt. Det innebär att det finns personer som kommer att behöva mycket hjälp i sin vardag medans det finns andra med någon form av funktionsnedsättning som bara behöver lite stöd.

Att läsa på och få förståelse för olika former av funktionsnedsättningar kan vara mycket viktigt för att man på så sätt ska kunna förstå varandra bättre och att samhället ska kunna bli en bättre plats för alla människor. Fördomar som finns om olika funktionshinder beror på okunskap. Många människor i samhället har olika former av funktionshinder och kan därför vara i behov av extra stöd för att klara av sin vardag på bästa sätt.

Om författaren

Arvid administrator