Kort historik om funktionsnedsättning

AvArvid

Kort historik om funktionsnedsättning

Det finns många människor som lever med olika former av funktionshinder. Att leva med ett funktionshinder innebär att man behöver extra hjälp för att klara av sin vardag. Ett funktionshinder kan vara allt från att man inte kan gå, att man är döv eller att man har en diagnos så som autism eller ADHD.

Det funktionshindret gör är att man har svårigheter med vissa delar i ens vardag och helt enkelt behöver lite extra stöd för att kunna leva så normalt som möjligt. Hur mycket hjälp man kommer att behöva kan skilja sig mycket, vissa kan behöva assistent på heltid medans andra klarar det mesta bra men kan ibland behöva stöd i hemmet, hjälp med sin ekonomi eller kanske någon att prata med så som en kurator eller psykolog. Synen på folk med olika former av funktionshinder har sett olika ut genom tiderna. Förr ansågs det som ett straff från gud när man födde ett barn som visade sig ha ett funktionshinder och personerna med funktionshinder kunde leva väldigt begränsat då deras rättigheter i samhället nästintill inte existerade. Under andra världskriget var det de med funktionshinder som utrotades först av alla. I Sverige tvingades man att sterilisera sig om man hade någon form av funktionsnedsättning. Den svenska allmänna rösträtten trädde i kraft 1921 i Sverige men lagarna gällde inte alltid de med funktionshinder. 1945 fick de personer som var omhändertagna av fattigvården rösträtt men det skulle dröja ända fram till 1989 fören varenda person över 18 med ett svenskt medborgarskap fick rätten med sig att få rösta, detta eftersom många av de med funktionshinder tidigare hade omyndighetsförklarats. Föräldrar med barn med funktionshinder blev rekommenderade att lämna bort sina barn eftersom samhället inte kunde acceptera dem. Fram till 80-talet fanns det institutioner där man kunde lämna in sina barn och det fanns mentalsjukhus där de med psykiska funktionshinder fick lämnas in. De med funktionshinder kopplades bort från omvärlden. Från 90-talet har det istället börjat utvecklats gruppboenden där man kan bo som funktionsnersatt om man behöver mycket hjälp i form av assistans men många kan också bo själva i sina egna hem men få de stöd som behövs.

Dövas rättigheter

Döv

Att vara döv är ett funktionshinder och idag finns det skolor för personer med hörselskador men det fanns en tid då den som inte hörde inte heller hade mycket att säga till om i samhället. Under nästan hela 1800-talet fanns det undervisning för de som var hörselskada men 1880 beslutades det att de döva inte längre skulle få undervisning i teckenspråk. De döva var uppröra över beslutet och de kämpade länge och hårt för att teckenspråket skulle få vara deras första språk. 1981 blev det godkänt och riksdagen godkände att teckenspråket trotts allt var de dövas förstaspråk.

1999 kom den första diskrimineringslagstiftningen mot folk med funktionshinder. Lagen finns bland annat så att det ska vara förbjuder att diskrimera någon på en arbetsplats, i skolan eller inom sjukvården vilket innebär att det är förbjudet att missgynna eller kränka någon annan.

Om författaren

Arvid administrator