Idrott & lek för funktionshindrade

AvArvid

Idrott & lek för funktionshindrade

Idrott och lek för funktionshindrade innebär att man försöker hitta en anpassad träning och rörelseform för människor med funktionshinder. Det finns många olika funktionshinder som påverkar vad individerna kan genomföra för aktivitet.

Därför finns det anpassade idrotter, exempel på dessa är rullstolsbasket, blindfotboll och kälkhockey. När det gäller idrott så finns det Svenska Parasportförbundet som fungerar som en organisatör för personer med funktionshinder. Till förbundet arbete hör att organisera den dagliga verksamheten av idrott, att vara ett ”riksidrottsförbund” med 15 egna idrotter samt att vara Sveriges olympiska kommitté som ansvarar kring Paralympics. Parasports vision är att alla, oavsett förutsättningar, ska ha möjlighet till idrott och rörelse. Sporterna som Svenska Parasportförbundet arrangerar är alpin skidåkning, boccia, bänkpress, elhockey, fotboll, friidrott, blindboll, innebandy, judo, paraishockey, längdskidor/skidskytte, mattcurling, rullstolsdans, rullstolsrugby, showdown och sportskytte.

Förutom de idrotter som Parasportsförbundet administrerar över så finns det andra förbund som ansvarar för respektive idrott, exempelvis så ansvarar Svenska Basketbollförbundet för rullstolsbasket samt basketligan special där individer med intellektuellt handikapp spelar. Sådana andra förbund finns det tjugo stycken av.

Idrott och lek inom skolvärlden är väldigt viktigt för att alla elever ska ha möjlighet till rörelse. Det är rektorns uppgift att se till så att elever med funktionshinder får rätta möjligheterna till idrott. Detta innebär ofta att man får anpassa idrottslektioner efter elevernas behov. Detta gäller all lek för funktionshindrade, oavsett vilken typ av funktionshinderindividerna besitter. Det anpassas alltid efter behov och genomförande förmåga.

Elitidrottsskolan är en satsning som ska forma framtida paralympier. Skolans syfte är att forma ”24-timmars” elitidrottare, som får livspusslet att fungera ihop med träning. Första klassen startades upp 2012. Bland skolans ämnen finns antidoping, idrottspsykologi, kost och näringslära, träningsplanering, prestationsteknik och värdegrundsarbete. Det unika med skolan är att den antar individer inom olika idrotter, med olika funktionsnedsättningar.

Paralympics

Paralympics

Paralympics är motsvarigheten till olympiska spelen, för människor med funktionshinder. Det är världens tredje största idrottsevenemang. Tävlingen startade i Italien år 1960 för sommarspelen och vinterspelen var i Sverige år 1976. I regel så arrangeras paralympics efter olympiska spelen alltså var fjärde år. Spelen arrangeras även i regel på samma plats. Symbolen som används är tre sträck som liknar halvmånar, denna symbol kallas ”Spirit in Motion”. Anledningen till att Paralympics inte har de traditionella olympiska ringarna beror på att organisationen som arrangerar Paralympics är fristående. Detta är även anledningen bakom namnbytet från handikapp-OS under Paralympics 2004 i Aten.

På Paralympics kan idrottare tävla inom tjugo sporter på sommarspelen och på vinterspelen fyra sporter. På sommarspelen tävlas det i bordtennis, boccia, bänkpress, bågskytte, cykling, 5-manna fotboll, 7-mannafotboll, friidrott, fäktning, blindboll, judo, rodd, ridning, simning, segling, sportskytte, rullstolsrugby, rullstolstennis, rullstolbasket och volleyboll. På vinterspelen tävlas det istället i rullstolscurling, alpin-skidåkning, kjälkhockey och längdskidåkning/skidskytte.

Beroende på vilken typ av funktionshinder personen besitter så delas individerna in i olika klasser. Kollar man på Paralympics så finns 3 olika klasser. Den största klassen är funktionshinder i form av rörelse och denna klass är indelad i åtta olika grupper. Dessa grupper är indelade efter försämrad muskelstyrka, försämrat passivt rörelseområde, förlust av lem eller lembrist, benlängdsskillnad, kortvuxenhet, hypertoni, ataxi och atetos. De andra två klasserna är försämrad syn och intellektuellt handikapp.

Om författaren

Arvid administrator