Ett liv som blind och handikapp

AvArvid

Ett liv som blind och handikapp

Vi upplever världen genom våra sinnen. Genom att lyssna på hur någon låter, höra en vacker sång, se hur himlen skiftar färg i solnedgången, känna hur mjuk kudden är mot huvudet, smaka på maträtter och goda sötsaker och så vidare, möts vi av flera sinnesintryck och skapar oss uppfattning om omgivningen, som berikar vår världsuppfattning som hjälper oss att förstå och analysera vår värld. Det kan kännas som en självklarhet att det är så, men faktum är att otroligt många personer saknar intryck från ett eller flera av våra sinnen.

Alternativ verklighet

Att vara blind kan leda till att man upplever världen på ett annat sätt. Man kommer inte att kunna se samma saker som andra, inte ta emot intryck kring hur något glittrar i fjärran eller se ett barn som ramlar på fotbollsplanen. Men det betyder inte att man inte kan uppleva dessa saker. Många personer som mist sin syn upplever att andra sinnen förstärks. Kanske handlar det om att man hör bättre och uppfattar ljud som andra helt enkelt varken hör eller lägger märket till. Det kan också betyda att man känner mer, upplever solens värmande strålar på huden på ett annat sätt och blir mindre feg när det gäller att känna sig fram genom livet. Att vara blind betyder inte att man inte kan uppleva.

Påverkan på vardagen

Påverkan på vardagen

Att vara blind är självklart ett handikapp. Dagens samhälle bygger till stor del på att människor kan se, och sociala rum utformas framförallt med avseende på de personerna som kan se saker som hur och var man ska gå. Miljöer framställs så vackra som möjligt, pryds med bilder och tavlor som skall förmedla känslor eller byggs med avancerade planlösningar, trottoarer med höga kanter där man måste ha koll på var man sätter fötterna och liknande. Det kan vara svårt att ta sig fram när man inte har synen som hjälpmedel. Trots detta finns det, som tur är, vissa saker som underlättar för personer med synnedsättning. Vissa platser har utformats på mer inkluderande sätt- där synen inte är lika viktig för att man skall kunna vistas. Det kan handla om saker som handtag i trappor, ljudinstallationer istället för bilder och blindskrift på platser där man vill läsa om något. Den här typen av genomtänkthet borde vara självklart för att inkludera fler människor, oavsett om de avviker från normen eller inte.

Det finns oändligt många handikapp och de kan vara mer eller begränsande för personers funktionsnivå. Vissa handikapp märks inte för personer i omgivningen, men kan vara förödande för den drabbade individen. Exempelvis kan personer som mist ett finger till synes leva ett helt normalt liv, men ifall personen varit beroende av sina händer för exempelvis sitt intresse eller yrke kan detta vara ett stort handikapp. Det är viktigt att utforma sociala platser, trafik och liknande för att inte exkludera människor. Genom att försöka anpassa samhället efter fler personer än de som följer den rådande normen i samhället kommer man att minska risken för utanförskap för personer som till exempel har en funktionsnedsättning. Detta skapar tryggare samhällen och minskar risken för social utsatthet.

Om författaren

Arvid administrator