Att resa med funktionsnedsättning

AvArvid

Att resa med funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning innebär att man har en nedsatt förmåga att fungera antingen intellektuellt, psykiskt eller fysiskt. En funktionsnedsättning kan antingen vara medfött eller ha orsakats av en olycka eller sjukdom. Dessa kan inkludera en ryggmärgsskada, hörselnedsättning, Cerebral Pares, autism, mm.

Personer med funktionedsättning kan komma att behöva hjälp eller speciella redskap för att kunna ta sig fram eller kommunicera. Dessa redskap kan vara allt från rullstol, hörapparat, käpp, hund och även assistans. Personens behov av redskap baseras på graden av funktionsnedsättningen. I Sverige har alla kommuner en skyldighet att erbjuda stöd i vardagen för en funktionshindrad men detta ser annorlunda ut på t.ex. flygplan och på semesterresmål.

Innan varje resa bör man alltid söka upp alla medel för att korrekt informeras om hur resan kommer att se ut och ifall intyg behövs vid särskilda behov. Intyg från läkare kan komma att behövas för att styrka ett dolt funktionshinder eller för att uppvisa rätt till medföljande assistent eller sällskap. Inget resebolag har rätt till att neka funktionshindrade från att resa dock kan det förekomma att man blir nekad på grund av säkerhetsskäl. Säkerhetsskäl innebär att särskilt stöd inte kan erbjudas eller att transportmedlet i fråga inte uppfyller kraven för resenärer med funktionsnedsättning. Vidare information kring detta finns att läsa på respektive bolag man väljer att resa med men även på europa.eu där detta beskrivs mer detaljerad.

Funktionsnedsättning på flygplan

De flesta flygbolag stöder personer med funktionsnedsättning

Det finns vissa rättigheter som bör kännas till om man är funktionsnedsatt och i behov av särskilt stöd. De flesta flygbolag erbjuder assistans på flygplatsen dock är detta väldigt viktigt att söka upp i förväg. Vet man om att man behöver assistans så är det essentiellt att ange detta så tidigt som vid biljettköp. Ombord på flygplanet är dock möjligheten för hjälp begränsat. Ombord kan flygpersonalen inte erbjuda hjälp med att ta medicin och inte heller med andra viktiga faktorer som berör ens funktionsnedsättning. I vissa fall kan flygbolaget kräva att man flyger med sällskap om detta anses nödvändigt.

Funktionsnedsättning på tåg och buss

Vid resa med både tåg och buss så finns alltid möjlighet till hjälp vid på- och avstigning så väl som vid terminaler och stationer. Denna hjälp erbjuds gratis dock är det viktigt att ta kontakt och informera om behov av stöd minst 48 timmar innan resan. Har man med sig en bussresenär för stöd och underlättning av resandet så erbjuds denne att åka gratis. Ingen vidare assistans kan ges av varken buss- eller tågpersonal.  

Funktionsnedsättning på båt

Vid båtresor har man rätt till att få hjälp vid på- och avstigning så väl som i båthamnen. Här erbjuds dock stöd även ombord. Det kan handla om särskild plats, särskild utrymme vid medtag av medicinsk utrusning eller annan hjälp som berör ett funktionshinder. Ombord erbjuds även hjälp att ta sig till och från vissa plaster om detta önskas. Är inte båten tillräckligt bra anpassad efter liknande behov så kan de kräva att sällskap följer med för underlättning. Sällskapet reser gratis. Även vid båtresor är det viktigt att informera om stödbehov minst 48 timmar innan resan.

Om författaren

Arvid administrator