Dagsarkiv: maj 12, 2019

AvArvid

Att resa med funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning innebär att man har en nedsatt förmåga att fungera antingen intellektuellt, psykiskt eller fysiskt. En funktionsnedsättning kan antingen vara medfött eller ha orsakats av en olycka eller sjukdom. Dessa kan inkludera en ryggmärgsskada, hörselnedsättning, Cerebral Pares, autism, mm.

Läs mer